Automotive

In de Automotive is op dit moment een revolutie aan de gang door het overschakelen op elektrisch vervoer. Grootste struikelblok is op dit moment het beperkte bereik en de beperkte acceleratie. Door het toepassen van de SmeshGear kunnen compactere, lichtere motoren geconstrueerd en kunnen vooral de batterijenpakketten veel lichter worden. Dit zware gewicht van de huidige generatie elektromotoren in auto’s kan drastisch verminder worden waardoor die tot 40% minder energie verbruiken, en daarom ook weer minder zware infrastructuren eisen. SmeshGear wordt gebruikt in een elektrische motorfiets, de Storm wave; in een elektrische vrachtwagen. En het zal niet lang meer duren voor deze ook terug te vinden is in een elektrische personenwagen.

Transport en logistiek

SmeshGear biedt oplossingen bij het milieuvriendelijk bevrachten van binnensteden. Grootste vraagstuk voor de fabrikanten is: Hoe zorgen we dat de vrachtauto kan blijven rijden. Dit is een uitdaging in de vrachtwagensector gezien de naderende wetgeving op dit gebied. De besparing van Co² en de vergroting van de actieradius lijken op gespannen voet te staan en dit zijn vraagstukken die hoog op de agenda staan in de automotive sector. Het grootste struikelblok daarin is het snel opladen en het vergroten van bereik in relatie met de trekkracht van de vrachtauto. Op dit moment werkt Smesh samen met drie partners aan de oplossing van dit vraagstuk.

Industrie

In de industrie zijn veel toepassingen voor Smesh mogelijk.
Smesh ontwikkelt met klanten in de industrie een gewenste automatische transmissie voor hun specifieke motor en toepassing. Smesh kan toegepast worden op elke motor.

Op dit moment is Smesh heel interessant en toepasbaar voor de elektromotor. Smesh werkt samen met MultiToolTrac aan een aandrijving voor een elektrische landbouwtrekker. Tot op heden ging daar veel vermogen en energie verloren bij accelereren en het draaien op inefficiëntere toerentallen. Daar komt met de SmeshGear een einde aan.

In de industrie wordt de elektromotor veelvuldig gebruikt in aandrijflijnen en machines zoals in de draaibank. Daarin kunnen veel kosten bespaard worden met Smesh. De verbeterde energie efficiëntie kan worden vertaald naar lichtere motoren met lichtere en goedkopere infrastructuur met gelijkblijvende prestaties. In de industriële sector is verhoging van machinerendement + toepassingverbreding zeker relevant.